လူၾကီးမင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ကမၻာအရပ္ရပ္ ေရာက္ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္သမွ်ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္

GoldenMyanmarHost ရဲ႕ WebSite ႏွင့္ Web Server မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႕ စီးပြားေရး ႏွင့္ ရံုးသံုး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေစ်းသက္သာ စြာ ကမၻာ့ အဆင့္မွီ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အလြန္ေစ်းသက္သာေသာ ႏံႈးထား မ်ား နဲ႕ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူၾကီးမင္းတို႕ ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမည္မ်ားႏွင့္ Email ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္မွီစီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ ရပ္ျခားမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

Free Email မ်ားျဖစ္တဲ့ Gmail, Hotmail, Yahoo Mail မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္ လုပ္ငန္းမွ လူၾကီးမင္း၏ လုပ္ငန္း အား အထင္ေသး ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ GoldenMyanmarHost မွ လူၾကီးမင္းတို႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းနာမည္ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ မွီ Email အား ေစ်းႏံႈး ခ်ိဳတာ စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းႏံႈး အလြန္ သက္သာျခင္း။ Singapore ႏွင့္ Australia ႏိုင္ငံတို႕တြင္ Server မ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ အသံုးျပဳ သူမ်ား ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာ ျဖည့္စည္း ေပးႏိုင္ျခင္း။ မလိုလား အပ္ေသာ ေငြကုန္ေၾကးက် မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း ေတြေၾကာင့္ GoldenMyanmarHost ကိုအသံုး ျပဳသင့္ပါတယ္။

GoldenMyanmarHost ၏ ၂၄နာရီ ပတ္လံုး ထိမ္းသိမ္း မႈေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ ရဲ႕ Data အခ်က္အလက္ မ်ား အဆက္ ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိ စဥ္ဆက္ မျပတ္ အသံုးျပဳ ေနႏိုင္ေစပါတယ္။

Data အခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမၽွ Backup ျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ Data အခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး လံုျခံဳမႈ အျပည့္ အ၀ ေပးပါတယ္။

GoldenMyanmarHost hosting ကို အသံုးျပဳပါက လူၾကီးမင္းတို႕ ရဲ႕ တာ၀န္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႕ လုပ္ငန္းမွ IT ပညာရွင္မ်ား သီးသန္႕ ထားဖို႕ မလုိပဲ GoldenMyanmarHost ပညာရွင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြား ႏိုင္ပါတယ္။

GoldenMyanmarHost ကို အသံုးျပဳပါက လူၾကီးမင္းတို႕ အခက္အခဲ ၾကံဳလာလွ်င္ ၂၄ နာရီပါတ္လံုး အကူအညီေပး ေျဖရွင္း ေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ GoldenMyanmarHost ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ ၏ ျပသနာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သကဲ့ တို႕ စိတ္ေအး ႏိုင္ပါတယ္။

Server

GoldenMyanmarHost ၏ Web Hosting ႏွင့္ Web Site မ်ားသည္ Joomla, WordPress အစရွိသည့္ CMS မ်ား ၾကိဳတင္ ထည့္သြင္း ေပးထားၿပီး MySql Database သြင္းထားေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ HTML website မ်ားလည္း စိတ္ၾကိဳက္ ဖန္တည္း ႏိုင္ကာ Email Service လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

Web Site

WordPress, Joomla, Html ဆိုက္မ်ား ကို Free email 5
ခုျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

Html ဆိုက္ ေထာင္ခ်င္ပါက မိမိတို႕ ဆိုက္ၾကိဳက္ ျပဳလုပ္ထား တဲ့ html pages မ်ားကို Myanmar Hosts မွ configure ျပဳလုပ္ ေပးပါမယ္။

Plan မ်ားၾကည့္ပါ

Web Hosting

ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Web Applications မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် host လုပ္ႏိုင္ရန္ FTP , Sub-Domain, Email account configure ႏွင့္ Domain Control Panel တို႕ပါ ပါ၀င္ပါသည္။ free email account အခု ၁၀၀ လည္း ပါ၀င္ပါမည္။

Plan မ်ားၾကည့္ပါ

Email Server

မိမိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး email မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆက္ ႏိုင္ပါတယ္။ Email အား web မွ ျဖစ္ေစ Mobile Phone, Computer ရွိ email software မွျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

Plan မ်ားၾကည့္ပါ

WebSite Design

သင့္လုပ္ငန္း အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္မွီ WebSite Design ျပဳလုပ္လုိပါက Myanmar Hosts မွ အေကာင္းဆံုး တာ၀န္ယူ တည္ ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Website Design တာမက Free Email, Free WebSite ႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိမ္းသိမ္းမႈ ကိုပါ အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Plan မ်ားၾကည့္ပါ

သင့္ရဲ႕ special သီးျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက သို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Get custom quote

ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္မွီ အရည္အေသြး ျမင့္ Web Site, Web Server, Email Hosting မ်ားကို Myanmar Hosts မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ေစ်းႏံႈး သက္သာစြာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္။

Powered by WHMCompleteSolution